15 49.0138 8.38624 http://viceversa.top arrow 0 arrow 0 1 Your e-mail has been sent! A problem has occured. Please try again. NEW HOT SALE 600
0
You need WooCommerce plugin.

NAŠE SLUŽBY

NAŠE SLUŽBY

Predkladáme Vám náš cenník prekladateľských služieb. Uvedené ceny sú orientačné. Cena prekladu závisí od viacerých faktorov, ako je rozsah textu, odborná a terminologická náročnosť, termín dodania a pod.
Kratšie texty preložíme aj do 24 hodín bez akýchkoľvek príplatkov. Na rozsiahle preklady v expresnom termíne sa vzťahuje príplatok podľa vzájomnej dohody.

Uvedené služby poskytujeme v ANGLICKOM, MAĎARSKOM a SLOVENSKOM JAZYKU.

Bežný preklad

Cena za 1 NS (1800 znakov)
od 9,90 €
  • Preklad bežnej lexiky (beletria, slohové práce, novinové články a pod.). Minimum odborných termínov a idiómov.
  • Bežné dodanie

Odborný preklad

Cena za 1 NS (1800 znakov)
od 13,50 €
  • Preklad kníh, učebných textov, odborných článkov a pod z rôznych oblastí. Vysoká frekvencia odborných slov a idiómov špecifických pre konkrétnu oblasť.
  • Bežné dodanie

Korektúra

Cena za 1 NS (1800 znakov)
od 3,90 €
  • Odborná korektúra gramatiky a štylistiky bez rozdielu intenzity frekvencie odborných výrazov a iných lexikologických špecifík textu.
  • Bežné dodanie

Pri expresom dodaní (do 24 hodín) textu s vyšším rozsahom sa obvykle účtuje príplatok vo výške 50 % z celkovej sumy. Pri prekladoch rozsiahlych textov, (knihy, monografie, príručky a pod.) sa termín dodania aj cena prekladu stanovuje po vzájomnej dohode.

Pre zistenie presnej ceny prekladu nám prosím pošlite dokument na ukážku prostredníctvom formulára pre NEZÁVÄZNÚ cenovú kalkuláciu, ktorý nájdete v sekcii KONTAKT

BUY FOR ME

E-mail Preview

Would you please buy this awesome piece for me dear? :)

SHOP NOW

Design Options

E-mail Settings